erex24
erex24
O přípravku
Hlavní výhody
Složení přípravku
Reference
Otázky a odpovědi
OBJEDNAT
erex24

Zpracování cookies při návštěvě webové stránky www.erex24.cz

1. Společnost, tedy správce osobních údajů, jakožto provozovatel webové stránky www.erex24.cz užívá na této webové stránce soubory cookies, které jsou zde užity za účelem:

• měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách;

• fungování webových stránek;

• přizpůsobení reklamy na míru a jejímu cílení, pokud jste k tomu udělili souhlas

2. Sběr cookies za účelem měření návštěvnosti a vytváření statistik může být považován za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu - oprávněného zájmu společnosti, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.

3. Cookies pro cílení reklamy jsou zpracovávány na základě vašeho souhlasu. Souhlas udělujete na dobu, která je uvedena dále u jednotlivých marketingových cookies. Souhlas se sbíráním údajů souborů cookies pro marketingové účely lze vzít kdykoliv zpět, a to pomocí změny nastavení příslušného internetového prohlížeče.

4. Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možný buďto nastavit v rámci nastavení prohlížeče, nebo je možné vznést proti takovému sběru na základě oprávněného zájmu společnosti námitku dle čl. 21 Nařízení, zasláním emailu na adresu společnosti. Vaše námitka bude vyhodnocena bezodkladně. Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu.

5. Vznese-li návštěvník námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.

6. Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu, jsou posuzovány v podobě hromadného celku a v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.

7. Cookies jsou ukládány po dobu, která je uvedena dále u jednotlivých typů cookies.

8. Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:

• službou Google Analytics, provozovanou společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

• službou Sklik, provozovanou společností Seznam.cz, a.s., sídlem Radlická 3294/10, Praha 5 - Smíchov, IČ 261 68 685.

• službou Google Adwords, provozovanou společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

• službou Facebook, provozovanou společností Facebook Ireland Ltd., sídlem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland

• službou Instagram, provozovanou společností Facebook Ireland Ltd., sídlem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland

9. Cookies soubory jsou následně zpracovateli zpracovány službami v souladu s jejich podmínkami:

• Google Analytics a Google Adwords:

o https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=cs

o https://policies.google.com/privacy/update?hl=cs

• Službou Sklik:

o https://napoveda.sklik.cz/personalizovana-reklama/

• Službou Facebook a Instagram

o https://www.facebook.com/policies/cookies/

o https://help.instagram.com/1896641480634370/

Typ Název Účel Expirace Přístup k informacím
reklama přes facebook act .facebook.com 3 měsíce facebook
reklama přes facebook c_user .facebook.com 3 měsíce facebook
reklama přes facebook datr .facebook.com 3 měsíce facebook
reklama přes facebook fr .facebook.com 3 měsíce facebook
reklama přes facebook presence .facebook.com Do uzavření okna prohlížeče facebook
reklama přes facebook sb .facebook.com 3 měsíce facebook
reklama přes facebook xs .facebook.com 3 měsíce facebook
google _gat google 1 minuta google
google analytics _ga google 3 roky google
google _gid google 1 den google
systemova cart_id fungování košíku 6 měsíců - www.erex24.cz
systemova cart_token fungování košíku 6 měsíců - www.erex24.cz
systemova cookie-law-confirm souhlas s pouzivanim cookies nikdy - www.erex24.cz
systemova FilterControl_43f3de administrace 90 dnů - www.erex24.cz
systemova KCFINDER administrace 90 dnů - www.erex24.cz
systemova OrderFilterControl_cd9ba6 administrace 90 dnů - www.erex24.cz
systemova OrderStatisticsPresenter_5dad83 administrace 90 dnů - www.erex24.cz
systemova StockListControl_.... administrace 90 dnů - www.erex24.cz
systemova StockListFilterControl_.... administrace 90 dnů - www.erex24.cz

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

• zrušit kdykoliv zasílání obchodních sdělení nebo vzít udělené souhlasy zpět,

• vznést námitku proti zpracování na základě našeho oprávněného zájmu,

• požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,

• vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,

• požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedeme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo našimi oprávněnými zájmy,

• na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování na základě souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy,

• na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,